Od čega zavisi cijena radijatora?

radijatori-cijena

Kada je u pitanju grijanje, cijene variraju uveliko u zavisnosti od toga koji tip grijanja koristite za dati prostor. Ukoliko vas zanima radijatori cijena za više informacija – klik ovdje ili nastavite da čitate tekst u nastavku.

radijatori-cijena-dom

Kod samog postavljanja radijatori cijena će zavisiti od toga koliki je broj radijatora koji se postavljaju, da li su priključci već provedeni kroz kuću ili stan ili ih je potrebno postavljati od nule, te od same cijene radijatora. Neki brendovi radijatora su skuplji od drugih, te postoji nekoliko različitih modela radijatora unutar svakog brenda koji će se osim oblikom međusobno razlikovati i po cijeni.

Kako biste bili potpuno sigurni oko cijene postavljanja radijatora, kao i cijene materijala koji je potrebno nabaviti najbolje je da se kosultujete sa majstorom koji će vam napraviti neki predračun. U velikom broju slučajeva prosječna cijena postavljanja dva radijatora ne uključujući neophodan materijal je oko 1000 kuna, što naravno ovisi i od toga koliko posla oko postavljanja zapravo ima.

Kada su u pitanju radijatori cijena postavljanja se često računa po određenoj satnici, te svaki majstor može imati drugačiju satnicu, te se iz tog razloga ne mogu dati neke preciznije informacija po pitanju same satnice. Što se tiče same nabavke materijala, možete zamoliti majstora da se pobrine oko same nabavke, a da vi date novac za isti, budući da su oni bolje upoznati sa tipovima materijala, brendovima, itd, kao i mjestima gdje se svi materijali mogu nabaviti.

Ponekad vam majstori mogu malo i uštediti na materijalu s obzirom da znaju u kojim trgovinama se trenutno odvijaju akcije pojedinih proizvoda. Kao i uvijek za svaki kupljeni dio ili materijal tražite fiskalni račun. On vam je potreban u slučaju da neki dio ne funkcioniše ispravno pa ga je potrebno reklamirati u trgovini, što opet možete učiniti vi ili majstor koji je izvršavao postavljanje.