Učinkovito vzdrževanje strojev

vzdrževanje strojev

Stroji se veliko uporabljajo v vsakdanjem življenju, pravzaprav jih uporablja vsaka industrija za različne namene. Vzdrževanje strojev pa je za to izrednega pomena, saj ne želimo da proizvodnja obstane zaradi prenehanja delovanja strojev. V našem podjetju vzdržujemo vaše stroje in skrbimo da delujejo brezhibno. Vzdrževanje strojev poteka na različne načine, lahko kot redno servisiranje, lahko kot menjava rezervnih delov. Če je stroj redno vzdrževan, torej da je očiščen po končanem delovanju, da ga redno mažete z mastmi in različnimi mazivi bo imel daljšo delovno dobo kot sicer. Vzdrževanje strojev se začne pri uporabnikih in šele nato pri vzdrževalcih.

vzdrževanje strojev

Po navadi imajo v podjetju kjer imajo stroje, zaposlene ljudi, ki skrbijo za vzdrževanje strojev. Torej da jih redno čistijo, pregledujejo, skrbijo da vse deluje brezhibno. Ko opazijo napake, se hitro posvetujejo s proizvajalci ali bo potrebno menjati kakšen rezervni del ali pa bo potrebno še kakšno večje popravilo. Stroji so pomembni, brez njih marsikatera stvar ni možna. Redno vzdrževanje strojev prinese manj stroškov, saj če stroji ne bi bili vzdrževani bi bila potrebna menjava strojev. Menjava strojev pa prinese podjetju dodaten strošek in prav tako ponovitev problema če stroji ne bodo vzdrževani.

Redno vzdrževanje strojev ni težavno in je hitro opravljeno če se to redno izvaja. Nekateri stroji potrebujejo dnevno vzdrževanje, nekateri tedensko ali celo mesečno. Če je zaposlen vzdrževalec različnih strojev potrebuje sistem, da bodo vsi stroji pravočasno in pravilno servisirani. Vzdrževanje strojev mora opravljati človek, ki je za tako delo izobražen, saj imajo nekateri stroji svoje specifike in je potrebno določeno znanje. Vsekakor je bolje da vzdrževanje strojev prepustite strokovnjakom, saj bodo najbolje ocenili kakšno vzdrževanje je potrebno in nujno za brezhibno delovanje strojev. Podjetje se ukvarja s servisiranjem, obnavljanjem ter montažo strojev. Prav tako pomagajo pri demontaži strojev in predelavi. Pomagajo pa tudi pri nakupu novega stroja in kasneje tudi vzdrževanju.