Priložnosti, ki nam jih prinaša osebnostna rast

osebnostna rast

S pojmom osebnostna rast se srečamo v vsakodnevnem življenju, predstavlja namreč naš razvoj, evolucijo tako prostora v katerem se nahajamo kot tudi vsakega posameznika. Lahko rečemo, da osebno rastemo vsi. Naša pot rasti se začne že pred samim prihodom na ta svet. V času nosečnosti otroci iz okolja črpajo informacije, zvoke, okuse, glasbo, svetlobo.. Z rojstvom se tako imenovana osebnostna rast nadaljuje. Počasi napredujemo, se učimo osnovnih znakov in zvokov sporazumevanja, do te mere, da spregovorimo, shodimo, začenjamo razumeti svet okoli nas.

Stopnja osebnostnega razvoja je odvisna od vsakega posameznika, njegovega načina življenja in dojemanja sveta okoli sebe. Lahko poudarimo le dejstvo, da zametki izoblikovanja naše osebnosti nastanejo do našega sedmega leta. V tem času tako rekoč dobimo program okolja v katerem se nahajamo, povzamemo pa tudi naše starše. Do vseh teh podatkov lahko pridemo, ko dojamemo kaj vse zajema osebnostna rast.

Cona udobja je določen trenutek v našem življenju, ki ga zavzamemo pravzaprav zaradi strahu pred prihodnostjo. Ne samo pred prihodnostjo ampak generalno predstavlja strah pred neznanim, nepoznanim, nečem novim, kar še nismo doživeli in česar še ni v našem programu. Tu lahko rečemo, da nam zavestna osebnostna rast lahko izjemno pomaga. Poznamo kar nekaj orodij in načinov soočanja strahom in reševanjem blokad, ki nam ne dovolijo v polni meri živeti naše življenje. Kot poznano osebnostna rast stremi k razvoju, kar pomeni premik iz mrtve točke.

V današnjem času so vam na voljo tudi določene skupinske delavnice ali pa tečaji, ki vam na poti rasti lahko izjemno pomagajo. Morda je prava pot za vas osebni coaching, kjer z usposobljenim trenerjem skupaj predelata vaše omejitve na določenem področju. Raziščite možnosti, ki jih ponuja osebnostna rast in zadihajte s polnimi pljuči. Naj vas ne bo strah napredka. V določenih primerih se boste oddaljili od sedanjih prijateljev ali izkušenj, pomembno je le vedeti, da prihajajo novi, tako kot ustvarjate sebe, ustvarjate tudi svet okoli sebe.