Kako se naredi kategorizacija apartmaja in zakaj jo potrebujete

kategorizacija apartmaja

Kategorizacija apartmaja in označevanja nastanitvenih objektov z zvezdicami, več najdete tukaj https://www.optimaplusbooking.com/kategorizacija-apartmaja/, se nanaša na naslednje skupine nastanitvenih objektov: hoteli, moteli, penzioni in gostišča; kampiranje; počitniški apartmaji in počitniške hiše; sobe; kmetije s prenočišči in marine. Kategorizacija apartmaja ni obvezna za gostilne, planinske koče, mladinske, počitniške, delovne in druge domove ter mladinska prenočišča. V primeru, da izpolnjujejo pogoje za določeno vrsto nastanitvenega objekta, ki ga je treba kategorizirati, pa se lahko uvrstijo v to kategorijo.

 kategorizacija apartmaja

Vsi nastanitveni objekti, za katetre je obvezna kategorizacija apartmaja, morajo imeti na vidnem mestu na zunanji strani objekta ali v recepciji gostov tablo z označeno kategorijo, prav tako pa morajo biti v svojih cenikih označeni z ustrezno vrsto in kategorijo. Za lažji postopek kategorizacije je na voljo spletna aplikacija ali pa vam postopek uredi strokovnjak na zgornji povezavi. Postopek se začne z registracijo in prijavo. V primeru, da en namestitveni objekt obsega različne tipe namestitve, je potrebno registracijo in celoten postopek opraviti za vsako vrsto posebej (apartma, soba ipd.).

Kategorizacija apartmaja je sestavljena iz treh delov: evidenčni list (za splošne podatke o namestitvenih objektih in istovrstnih namestitvenih enotah); kategorizacijskega lista (za označevanje elementov, ki jih namestitvene enote obsegajo) in iz poročila (v katerem sistem izračuna doseženo kategorijo). Postopek kategorizacije je uspešno zaključen, ko je poročilo shranjeno. Uspešno opravljeno kategorizacijo je potrebno natisniti, podpisati in shraniti v nastanitvenem objektu.

Glede na to, da pravilnik določa postopek samoocenjevanja (1-3 zvezdice) in postopek ocenjevanja (višje kategorije zvezdice), je aplikacija ustrezno prilagojena. Ocenjevalcu je omogočena prijava s posebnim geslom, ki ga običajni uporabniki ne potrebujejo. Sistem oz. kategorizacija apartmaja omogoča tudi predhodno preverjanje izpolnjevanja pogojev za posamezne kategorije v obliki predhodne kategorizacije, ki ne more nadomestiti običajne kategorizacije. Predhodna kategorizacija mora biti ustrezno izbrana v postopku registracije.

Pravilnik o kategorizaciji določa, da so lahko vsi nastanitveni objekti do treh zvezdic oz. pet zvezdic in oznako »superior«, motel, penzion in gostišče s štirimi zvezdicami, počitniški apartma in počitniška hiša s štirimi zvezdicami, soba s štirimi zvezdicami in kmetije.