Komu je namenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je tako koristno, da so ga želeli vključiti v vladi kar v osnovno zdravstveno zavarovanje in tak one bi imeli dveh zavarovanj, obveznega ter dopolnilnega. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je najbolje skleniti takoj, k ose zaključi šolanje, saj je premija takrat najbolj ugodna in je kar bistveno manjša, kot če sklenete dodatno zavarovanje več kot eno leto po zaključku šolanja. Eno leto pa imate časa, da ga sklenete brez pogodbenih kazni, zato se splača vključiti se čim prej.

dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je pri nas v veljavi še kar nekaj let in dopolnjuje glavno obvezno zavarovanje tako, da ni potrebno plačevati dodatnega stroška za boljša in dražja zdravila, za operacije, ležanje v bolnici. Nekatere zadeve sicer ne sodijo nikamor in jih je treba kljub temu doplačati, vendar pa lahko sklenete nadstandardno zavarovanje, v katerem pa je seveda vse všteto in krito.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje  lahko sklene vsak polnoletni državljan, ki nima takega zavarovanja iz katerega drugega naslova pri kateri koli pooblaščeni zavarovalnici želi. Cene zavarovanj med seboj niso preveč različne, so precej podobe, se pa zavarovalnice med seboj razlikujejo bistveno v samih storitvah, agentih, zaposlenih, pogodbah, servisiranju strank, hitrosti odzivnosti in podobno. Dobro preberite vse drobne tiske in če ne razumete vsega, zahtevajte pisna pojasnila. Tisti, ki vas bodo najbolj prepričali, so za vas primerni za vašega zavarovalniškega agenta in zavarovalnico.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje se plačuje mesečno ali letno v enkratnem znesku in je zato malo cenejše, je pa to vložek, ki se ne bo povrnil, v primeru, da boste hvala bogu zdravi in ne boste koristili zdravstvenih storitev. V nasprotnem pa vam bo še kako prav prišlo, saj so nekatera zdravila in storitve zelo dragi pa edini učinkoviti, niso pa na seznamu nujnih. zato jih je treba doplačati.

Zagotovo boste zdravi in ne boste rabili teh zdravstvenih storitev, za primer, da bi jih, pa ste tudi na varnem.